مجله دادگستر

موسسه حقوقی دادگستر

دانش حقوقی خود را افزایش دهید

موسسه حقوقی دادگستر بر این باور است که با افزایش دانش حقوقی افراد؛ بسیاری از مسائل و مشکلات حل و فصل می شود. در این راستا سعی بر آن دارد که با تولید و ارائه مقالات مفید بخشی از این نیاز را از جامعه برطرف نماید.

مقالات اخیر

  • مهریه

مهریه

۸ام تیر, ۱۴۰۱|بدون دیدگاه

مهریه مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح، مرد تعهد [...]

مجله دادگستر

موسسه حقوقی دادگستر