امور بین الملل

در تقسم بندی حقوق بین الملل دو بخش حقوق بین الملل خصوصی (روابط اشخاص دارای تابعیت کشورهای مختلف با یکدیگر) و حقوق بین الملل عمومی(روابط حقوقی سیاسی بین دو یا چند کشور) قرار دارد.

قوانین، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حاکم بر این روابط است. از جمله مهمترین مشکلات حقوقی در این بخش تعارض قوانین کشورهای با یکدیگر می باشد. و تخصص حقوق بین الملل خصوصی برای رفع تعارض قوانین در موضوع اشخاص بوده و حقوق مهاجرت، تابعیت و… در این بخش قرار می گیرد و حقوق بین الملل عمومی نیز در موضوع اختلافات بین کشور ها، مسائل حقوق بشری و از این قبیل می باشد که مرجع صلاحیت دار رسیدگی دادگاه بین المللی و دیوان بین المللی کیفری می باشد.

در این بخش کارشناسان و وکلای متخصص موسسه حقوقی دادگستر در امور بین المللی با توجه به موضوعات حقوقی مرتبط آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی بین الملل می باشند.

مشاوره فوری : ۹۱۰۰۵۵۰۰ – ۰۲۱ 

خدمات امور بین الملل موسسه حقوقی دادگستر