• شهرداری دادگستر

شهرداری

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است که شامل پرونده های: اعتراض به کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری – اعتراض به کمسیون ماده ۵،۷،۷۷ – شکایت تصرف عدوانی و احراز وقوع تخلف شهرداری ها – دعاوی شهرداری مطروحه دیوان عدالت اداری و… می باشد.

موسسه حقوقی دادگستر با دارا بودن کارشناسان و وکلای متخصص و با تجربه خود در زمینه دعاوی شهرداری ها با تمام توان و تجربه خود در این راه همراه شماست و شما عزیزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب یاری می نماید.

مشاوره فوری : ۹۱۰۰۵۵۰۰ – ۰۲۱ 

خدمات امور وکالت شهرداری