• اداری و استخدامی دادگستر

اداری و استخدامی

حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که حاکم بر روابط افراد و اداره بوده و هدف ان حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره است و در واقع حافظ منافع و مصالح عمومی است.

این دعاوی شامل دعاوی اداره کار و روابط کارگر و کارفرما – دعاوی تخصصی کارکنان دولت – دیوان عدالت اداری می باشد.

موسسه حقوقی دادگستر با دارا بودن کارشناسان و وکلای متخصص و با تجربه خود در زمینه دعاوی اداره کار و روابط کارگر و کارفرما – دعاوی تخصصی کارکنان دولت – دیوان عدالت اداری با تمام توان و تجربه خود در این راه همراه شماست و شما عزیزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب یاری می نماید.

مشاوره فوری : ۹۱۰۰۵۵۰۰ – ۰۲۱ 

خدمات امور وکالت اداری و استخدامی