• مالی و تجاری دادگستر

حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است خاص که بر روابط بازرگان و اعمال تجارتی حاکم است و برخلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد حقوق تجارت پیش‌بینی کننده وضعیت ویژه ای است که برای تجار و اعمال تجارتی در نظر گرفته شده است و در صورتی که بوسیله قانون تجارت مشکلات رفع نشود می‌بایست به حقوق مدنی مراجعه شود.

این دعاوی شامل: پرونده های مالیاتی – دعاوی بانکی – دعاوی بورس – بیمه – اعسار – امور گمرکی – قاچاق کالا و ارز – تعزیرات حکومتی  – ورشکستگی – دعاوی مطروحه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی می باشد.

موسسه حقوقی دادگستر

خدمات امور وکالت مالی و تجاری