انواع سرقت و قوانین مربوط به آن

By |۱۴۰۱/۶/۲۱ ۹:۴۱:۰۶۲۷ام تیر, ۱۴۰۱|Categories: قوانین و مقررات|Tags: , , |

انواع سرقت و قوانین مربوط به آن سرقت سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری است. در قانون مجازات [...]