همه چیز درباره رابطه نامشروع

رابطه نامشروع

برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده و به زنا (همبستر شدن با نامحرم) نرسیده باشد را رابطه نامشروع گویند.

* ارتباط تلفنی ما بین زن و مرد از مصادیق رابطه نامشروع می باشد! لازم به ذکر است ارتباط تلفنی مابین دو همکار چنین برداشتی را درپی ندارد و این موضوع تنها مختص ارتباطاتی است که منافی عفت باشد.

* صرف تنها بودن زن و مرد در یک مکان (مثل ماشین) به معنای برقراری رابطه‌ی نامشروع نمی باشد.

تفاوت رابطه نامشروع و زنا

* زنا یک جرم حدی و رابطه نامشروع یک جرم تعزیری می باشد

* دامنه جرم روابط نامشروع بسیار گسترده تر از دامنه جرم زنا می باشد. به این معنا که روابط نامشروع به هرگونه رابطه منافی عفت (از قبیل گرفتن دست یکدیگر توسط زن و مرد نامحرم، بوسیدن، درآغوش گرفتن، رفتن به کافی شاپ، ارتباطات تلفنی و..) گفته می شود ولی زنا به رابطه جنسی (دخول) دو نامحرم گفته می شود.

* شرایط اثبات جرم زنا بسیار دشوارتر از اثبات رابطه نامشروع است.

* شرایط تحقق این دو جرم با هم بسیار متفاوت است برای تحقق جرم زنا شرایط خاصی وجود دارد ولی رابطه نامشروع در خیابان، ماشین، فضای مجازی و.. نیز امکان پذیر است.

مجازات و حکم روابط نامشروع چیست؟

از آن جا که رابطه نامشروع یک جرم تعزیری می باشد به همین دلیل مجازات آن نیز در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مجازات مد نظر قانون گذار، ۹۹ ضربه شلاق می باشد.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی:

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه(باهم خوابیدن) ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

لازم به ذکر است که امکان تبدیل مجازات به جریمه نقدی در این جرم وجود دارد و میزان آن را قاضی با توجه به شدت و حدت جرم مشخص می نماید.

چه کسی میتواند به جرم رابطه نامشروع از دیگری شکایت کند؟

جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی یا دادستان نیز می توانند به آن رسیدگی کنند. البته نیروی انتظامی زمانی می تواند به این موضوع وارد شود که جرم مشهود و در برابر عموم واقع شود.

لازم به ذکر است که حتی اگر این جرم در ابتدا شاکی خصوصی داشته باشد و بعد شاکی رضایت دهد مراحل رسیدگی متوقف نمی گردد زیرا این جرم، جنبه عمومی داشته و مخالف شرع و باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی می باشد. درنتیجه اگر به جریان افتاد و اثبات شد، تنها با اعمال مجازات خاتمه می یابد.

چطور می توان از همسر خود بابت ارتباط نامشروع شکایت کرد؟

از آنجایی که برقراری رابطه نامشروع یک جرم می باشد، رسیدگی به آن جزء دعاوی کیفری است و طبق تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان ها باید در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد مطرح گردد.

شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد.

راه های اثبات جرم رابطه نامشروع

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

اقرار متهم یکی از بهترین راه‌های اثبات جرم روابط نامشروع است. از موارد دیگر می توان به وجود شاهد، عکس، فیلم، تماس ها و پیامک ها، ارتباطات در فضای مجازی و.. اشاره کرد. در این جرائم علم قاضی و نظر او بسیار تاثیرگذار می باشد لذا این ادله تنها برای این است که به قاضی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا دارد و منجر به اثبات جرم گردد.

آیا می‌شود روابط نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک را اثبات کرد؟

اگر رابطه نامشروع ارتباط تلفنی یا از طریق پیامک باشد مرجع ذی الصلاح می تواند از طریق اپراتور تلفن همراه اطلاعات مربوط به تماس ها و پیامک های متهم را اخذ نماید. برطبق قانون اپراتورها موظف اند اطلاعات را تا شش ماه نگهداری کنند، پس اطلاعاتی که دادگاه در این مسیر کسب می کند مربوط به ۶ ماه گذشته تا امروز می باشد.

لازم به ذکر است کسب پرینت اطلاعات تلفن همراه همسر، بدون مجوز دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

اگر موضوع شکایت از همسر در رابطه با روابط نامشروع در فضای مجازی باشد دادگاه نمی تواند به اطلاعات برنامه های غیر داخلی (نظیر تلگرام) دسترسی داشته باشد.

پلیس فتا از طریق هک حساب کاربری متهم اطلاعات مربوطه را کسب می کند که لازم به ذکر است ممکن است اطلاعات قبلا پاک شده و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد. لذا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیاز به اسناد، ادله و مدارکی نظیر اسکرین شات و عکس می باشد. در صورت عدم دسترسی به این مدارک و ادله و عدم همکاری متهم اثبات جرم امکان پذیر نیست.

تفاوت مجازات زنا با رابطه نامشروع

مجازات زنا حدی است اما مجازات روابط نامشروع تعزیری است.

برخی از مصادیق جرم ارتباط نامشروع عبارت است از:

  • انجام دادن اعمالی که با عفت عمومی منافات دارد (البته به غیر از زنا که حکم متفاوت دارد)
  • حضور بدون حجاب در معرض دید عموم
  • پخش تصویر مبتذل
  • اقرار به زنا با کمتر از ۴ بار یا کمتر از ۴ شاهد

مجازات رابطه ناشروع در قانون مجازات اسلامی

مجازات برقراری ربطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازا سلامی تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته باتوجه به اینکه شلاق مجازات تعزیری است می تواند به جریمه نقدی تبدیل شود. مقدار آن نیز باتوجه به شدت جرم توسط قاضی مشخص می شود.

همه چیز درباره رابطه نامشروع

موسسه حقوقی دادگستر مبتکر مدیریت پرونده های حقوقی